Powstawanie kamienia kotłowego i usuwanie wewnętrznych zanieczyszczeń

W wyniku zachodzącej reakcji kwaśnego węglanu: Ca (HCO3)2 -> CaCO3 + H2O + CO2. wydziela się sól w postaci osadu. Natomiast siarczany i inne sole osiadają na ściankach na skutek odparowania wody i dają osad wolno narastający, ale bardzo twardy. Ponadto na kamień kotłowy składają się tlenki żelaza, które pochodzą z korozji ścianek układu chłodzenia. Jeżeli w układzie chłodzenia znajdują się tłuszcze, oleje czy smary, to przez spiekanie się na ściankach utwardzają zbierający się tam kamień kotłowy, czyniąc go trudnym do usunięcia. Zanieczyszczenia zewnętrzne w postaci pyłu i błota usuwa się za pomocą silnego strumienia wody. Przy myciu chłodnicy strumień należy skierować od silnika na zewnątrz. Chłodnicę po umyciu dobrze jest przedmuchać sprężonym powietrzem. Wewnętrzne zanieczyszczenia usuwa się przez przepuszczanie przez układ chłodzenia wody pod ciśnieniem. Kierunek przepływu wody powinien być odwrotny w porównaniu do normalnej cyrkulacji cieczy w układzie. Osobno przepłukuje się chłodnicę i osobno koszulki wodne silnika. Przed przystąpieniem do przepłukania zdejmuje się termostat i rozłącza się przewody. Sam zabieg przepłukania najlepiej wykonać przy użyciu specjalnego pistoletu. Skuteczność przepłukania można zwiększyć przez zastosowanie specjalnych płynów myjących. Na końcu trzeba układ dobrze przepłukać czystą wodą. Podczas płukania nie można stosować dużego ciśnienia jak również nagłych zmian ciśnienia.

biżuteria sklep internetowy restauracja Legnica tanie utrzymanie strony Układ chłodzenia z czasem ulega również zanieczyszczeniu wewnštrz. Gromadzš się tam zarówno zanieczyszczenia mechaniczne, jak i kamień kotłowy. drewniane place zabaw agencja pr domy na sprzedaż Niekorzystnie na proces chłodzenia silnika wpływa zanieczyszczenie chłodnicy mułem i smarem. Pierwszy wypadek zachodzi przy korzystaniu z brudnej wody. Victorinox Nomad bramy garażowe łódź Oryginalna bielizna damska sklep Natomiast gdy chodzi o smar, to dostaje się on do układu chłodzenia wówczas, gdy do smarowniczki pompy wodnej wtłoczy się zbyt duża iloœć smaru. Zanieczyszczenie tego rodzaju łatwo jest zauważyć, gdyż na wodzie chłodnicy pojawiajš się różnego rodzaju tłuste plamy. Bardzo poważnie pogarsza się wymiana ciepła w wyniku powstania osadu kamienia kotłowego.